30/07/20  Tin của trường  80
Cùng với gia đình, ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh, là nơi giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho thế hệ học sinh. Nhưng không phải ai cũng nhận thức một cách đầy đủ, thấu đáo về vai trò, vị trí đó của môi trường giáo dục thân thiện. Mỗi nhà trường phải xây dựng cho được một môi ...
 25/04/16  Tin của trường  302
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Nhị Trường A.