Trường Tiểu học Nhị Trường A Xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Cùng với gia đình, ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh, là nơi giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho thế hệ học sinh. Nhưng không phải ai cũng nhận thức một cách đầy đủ, thấu đáo về vai trò, vị trí đó của môi trường giáo dục thân thiện. Mỗi nhà trường phải xây dựng cho được một môi trường sư phạm bảo đảm đạt được các yêu cầu về giáo dục với tầm quan trọng như vậy, đối với trường tiểu học Nhị Trường A (huyện Cầu Ngang) đã cố gắng rất nhiều để tạo cảnh quan môi trường, cảnh quan sư phạm, tổ chức thực hiện một số nội dung giáo dục để đảm bảo môi trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tạo hứng thú, tâm lý thỏa mái cho cả thầy, cô giáo và học sinh

Trường Tiểu học Nhị Trường A Xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Cùng với gia đình, ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh, là nơi giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho thế hệ học sinh. Nhưng không phải ai cũng nhận thức một cách đầy đủ, thấu đáo về vai trò, vị trí đó của môi trường giáo dục thân thiện. Mỗi nhà trường phải xây dựng cho được một môi trường sư phạm bảo đảm đạt được các yêu cầu về giáo dục với tầm quan trọng như vậy, đối với trường tiểu học Nhị Trường A (huyện Cầu Ngang) đã cố gắng rất nhiều để tạo cảnh quan môi trường, cảnh quan sư phạm, tổ chức thực hiện một số nội dung giáo dục để đảm bảo môi trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tạo hứng thú, tâm lý thỏa mái cho cả thầy, cô giáo và học sinh

 

Cảnh quan của nhà trường là một ngôi trường xanh- đẹp, sạch và an toàn để học sinh được vui chơi, hít thở không khí trong lành dưới những bóng cây và có cả sắc hoa, đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh .... luôn có bầu không khí thoải mái, không gian thân thiện, góp phần rất lớn trong việc học hành và giáo dục học sinh tốt nhất trong điều kiện và hoàn cảnh của nhà trường, tạo cho mỗi học sinh, mỗi giáo viên, nhân viên ở trường "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"..

Để thực hiện được điều đó, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo CBGVNV cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh thực hiện việc vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Qua việc triển khai nội dung trên, môi trường và cảnh quan sư phạm tại trường tiểu học Nhị Trương A đã có những bước chuyển biến rõ rệt góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục học sinh theo yêu cầu đổi mới dạy và học hiện nay.